Verwijder mijn account

Een account verwijderen:

  1. Open de boks-app
  2. Open het tabblad Mijn account vanuit het menu
  3. Klik op mijn account verwijderen

Er geldt geen bewaartermijn, uw gegevens worden direct verwijderd en uw account kan niet worden hersteld.